Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

OENOFORUM 2024

Czech International Wine Competition, OIV competition

Pořadatel: Svaz vinařů ČR | www.oenoforum.cz

Uzávěrka přihlášek a dodání vzorků: do 31. května 2024. Organizátor soutěže OENOFORUM 2024, Czech International Wine Competiton, Svaz vinařů České republiky a Národní vinařské centrum jako organizátor soutěže Oenoforum 2024, Czech International Wine Competition, zve k účasti na této výjimečné a historické události všechny výrobce a prodejce vína otevřené všem vínům, ze všech zemí světa.

Soutěž se koná ve dnech 20. – 22. června 2024, Zámek Slavkov u Brna, Česká republika.

XVIII. ročník mezinárodní soutěže vín „Oenoforum 2024, Czech International Wine Competition“ a navazuje na 17 předešlých ročníků a je pořádán s cílem porovnat vína z celého světa a vyzvednout význam vín ze světových odrůd révy vinné – Sauvignon Blanc a Cabernet Sauvignon a tradičních odrůd pěstovaných v ČR, Ryzlink vlašský a Pálava.

Soutěži poskytla svůj patronát Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví OIV.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze vzorky, odpovídající přihlášce a kategoriím, vypsaným v příloze 2 tohoto statutu.
Soutěžící předá do vlastnictví pořadatele nejméně 6 lahví objemu 0,75 litru, 0,5 litru nebo 8 x 0,375 litru (resp. 0,25 litru), a to předáním či zcela vyplaceným doručením na adresu:
OENOFORUM 2024
Vinařský ráj, Prodejní sklad Čejkovice
(Farma pod Zámkem)
Čejkovice, 696 15
Kontakt: +420 777 286 654

Organizátor může zřídit i další sběrná místa pro předání vzorků. V takovém případě o jejich umístění a provozní době bude informovat na www.oenoforum.cz
U každého vzorku musí být přiložena kopie přihlášky, kopie laboratorní analýzy, dokládající pravdivost údajů přihlášky.

Uzávěrka příjmu vzorků je 31. května 2024. S ohledem na okolnosti ji však pořadatel může prodloužit; tuto změnu zveřejní na www.oenoforum.cz.
Vzorky, doručené po tomto datu, nemusejí být k soutěži připuštěny.
Pořadatel může vyloučit vzorky, které neodpovídají tomuto statutu, povaze a úrovni soutěže.