Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pardubický festival vína 2024

Pořadatel: Czech Marketing, s.r.o.

Uzávěrka přihlášek: nejpozději do 26. 7. 2024. 26. ročník mezinárodní soutěže vín navazuje na předcházející konkurzy, které si v uplynulých letech získaly mnoho obdivovatelů. Jejich cílem bylo pozvednout kulturu spotřeby vína na evropskou úroveň v nevinařské oblasti. Dále pak má posloužit k navázání a k prohloubení výrobních, obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
Přihlašovatel doručí vzorky na svoje náklady nejpozději do 26. 7. 2024 na adresu:
Czech Marketing s.r.o.
Sladkovského 433, Pardubice 530 02
Czech Republic
Tel./fax: +420 466 657 585
Mobil.: 777 270 165
E-mail: lejhanec@czech-marketing.com
nebo na některé z níže uvedených sběrných míst:

- Vinařství Vladimír Tetur, Žižkovská ul., Velké Bílovice, tel.: 603 253 529, p. Tetur
- ZNOVÍN Znojmo prodejna vín v Louckém klášteře, tel.: 606 702 165, p. Matula
- ČZU Mělník, středisko Chloumek, tel: 731 117 242, p. Weitosch,

pro slovenské vinaře:
- PURGINA spol. s r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, tel: +421903447798, p Kilarsky Radovan

Přihlašovací poplatek
Přihlašovací poplatek je 40 eur nebo 1000 Kč. Jednorázový poplatek je nezávislý na počtu vzorků!

Přihlašovatel může přinést poplatek v hotovosti spolu se vzorky, nebo ho poslat bankovním převodem na účet organizátora:
Czech marketing s.r.o.
KB, a.s.,530 78 Pardubice, Nám.Republiky 222
Číslo účtu: 19-2472520257
Kód banky: 0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN CODE: CZ8401000000192472520257
Jako variabilní symbol uveďte IČO nebo rodné číslo.
Na sběrných místech nebude vybírána hotovost!
V případě dodání vzorků na sběrná místa musíte společně s přihláškou doložit doklad o převodu přihlašovacího poplatku na účet organizátora.