Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Suchá vína on-line

Pořadatel: UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.

Organizátor soutěže Suchá vína online, Unie enologů ČR, z.s., zve všechny výrobce vína na soutěž, jejímž posláním je návrat moravského vinařství ke komplexním suchým bílým i červeným vínům plně srovnatelným s velkými víny Evropy a celého světa.

UE bude hodnotit vína na svém pravidelném zasedání každé první úterý v měsíci nebo alespoň čtyřikrát ročně, na začátku ledna, dubna, července a října. Minimální množství přihlášeného vína je 750 lahví (o obsahu 750 ml) ve chvíli přihlášení do hodnocení „Suchá vína online“, vzorek reprezentuje 6 ks lahví.

Bílá vína mohou být do hodnocení přihlášena nejdříve 1. listopadu roku následujícího po sklizni. Červená vína mohou být do hodnocení přihlášena nejdříve 1. listopadu po dvou letech následujících po sklizni.

Poplatek za hodnocení je 1.000 Kč s DPH za vzorek a zařazené víno bude moci býti opatřeno medailí „SVO“.
Odběr vzorků:

Online (celoročně) na všech pobočkách BS vinařské potřeby s.r.o.

Žižkovská 1230
691 02 Velké Bílovice

K vápence 3202
692 01 Mikulov

Brněnská 523
671 82 Znojmo

Svitavská 15
614 00 Brno

Kontaktní osoba:
Ing. Miloš Vidlář
M:724155006
e-mail: unie@unieenologů.cz