Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

TOP Víno Slovácka 2022

Pořadatel: Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace Uherské Hradiště

Termín uzávěrky přihlášek je 30. července 2022.

Účastnit se mohou tuzemská vína zemská, jakostní, jakostní s přívlastkem a VOC, a to tichá bílá, tichá klaret, tichá růžová a tichá červená, vyrobená z hroznů révy vinné majících původ na území ČR, která splní podmínky tohoto statutu a budou vyrobena na území Slovácka ve Zlínském kraji a přilehlých obcích Blatnice pod Svatým Antonínkem a Blatnička ze sklizně roku 2021.
„TOP VÍNO SLOVÁCKA 2022", regionální soutěž a ocenění výrobku z odvětví zemědělství a potravinářství. Soutěž a ocenění má sloužit k prohloubení obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli.
Pro potřeby senzorického posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků poskytne bezplatně 3 lahve o objemu 0,75 l, anebo větší počet lahví o menším objemu než 0,75 l, odpovídající množství 2,25 l do vlastnictví organizátora soutěže.

Termín sběru vzorků 2. a 3. srpna 2022 vždy od 7 do 17 hodin.

Sběrné místo: Agrární komora, Svatoplukova 346, Uherské Hradiště (ulice od parku směrem k nemocnici) a na další sběrná místa, která budou upřesněna.

Organizátoři při převzetí vzorků zkontrolují správnost údajů na přihlášce dle podmínek uvedených ve statutu a přidělí každému vzorku evidenční číslo.
Minimální množství vyrobeného vína přihlášeného do soutěže je stanoveno na počet 60 ks lahví o obsahu 0,75 l, anebo odpovídající množství vína (45 litrů) v lahvích jiného objemu.