Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

TOP Víno Slovácka 2024

Pořadatel: Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz ČR, ú.o. Uherské Hradiště

Vinaři Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatničky mohou do 31.7.2024 přihlásit své vzorky do již patnáctého ročníku soutěže “TOP Víno Slovácka“. Soutěž je regionálním oceněním vín ve Zlínském kraji a dvou přilehlých obcí. Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd vinné révy s původem na území ČR a ze sklizně roku 2023.

Značkou “TOP Víno Slovácka“ chceme upozornit spotřebitele na kvalitu vín vyrobených na části území Slovácka a propagovat regionální moravská vína. Deseti nejlépe ohodnoceným vínům bude udělen certifikát a medaile “TOP Víno Slovácka 2024“.

Uzávěrka přihlášek je 31. července 2024.
Pro potřeby senzorického posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků poskytne bezplatně 3 lahve o objemu 0,75 l, anebo větší počet lahví o menším objemu než 0,75 l, odpovídající množství 2,25 l do vlastnictví organizátora soutěže.

Uzávěrka přihlášek je 31. července 2024.

Termín sběru vzorků: ve čtvrtek 1. a pátek 2. srpna 2024 od 7 do 17 hodin.

Sběrné místo: Agrární komora, Svatoplukova 346, Uherské Hradiště (ulice od parku směrem k nemocnici) a na další sběrná místa, která budou upřesněna.

Organizátoři při převzetí vzorků zkontrolují správnost údajů na přihlášce dle podmínek uvedených ve statutu a přidělí každému vzorku evidenční číslo.

Minimální množství vyrobeného vína přihlášeného do soutěže je stanoveno na počet 60 ks lahví o obsahu 0,75 l, anebo odpovídající množství vína (45 litrů) v lahvích jiného objemu.

Vína jsou osvobozena od účastnického poplatku.