Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

VINAŘ ROKU ČESKÉ REPUBLIKY 2021

Prestižní národní soutěž vín ČR

Pořadatel: Vinaris s r.o. ve spolupráci s Českým archivem vín s.r.o., Asociací nezávislých vinařů z.s. a Asociací sommelierů ČR.

Termín přihlášek a dodání vzorků: 12.-25.7.2021. Vzorky je možné doručit sběrná místa v Praze, Velkých Bílovicích a Novém Šaldorfu. Maximální počet přihlášených vzorků omezen na 15 od každého vinaře/vinařství.
První kolo hodnocení proběhne v termínu od 2.do 4.srpna 2021
Finálové kolo rozhodne o držiteli titulu dne 16.srpna, za účasti držitelů titulu Master o Wine a našich nejlepších degustátorů.
Slavnostní vyhlášení výsledků se pak, opět před kamerami České televize, uskuteční na Pražském Žofíně dne 18.srpna. Každý z přihlášených vinařů obdrží 2 vstupenky na slavnostní galavečer. Po slavnostním galavečeru se také koná závěrečná galadegustace všech přihlášených vín do soutěže.
Soutěž Vinař roku České republiky je nezávislá soutěž vín určená všem našim vinařům i vinařstvím, která vyrábějí vína s původem hroznů v České republice. Vedle titulu Vinař roku České republiky 2021 se udělují i medaile v jednotlivých soutěžních kategoriích. V mezinárodních komisích pravidelně zasedají držitelé titulu Master of Wine a další uznávaní degustátoři ze zahraničí i ČR. Vinař roku České republiky patří mezi mediálně nejsledovanější soutěže. Organizátorem soutěže je společnost Vinaris s.r.o., ve spolupráci s Asociací nezávislých vinařů ČR a Asociací sommeliérů ČR. Více informací najdete na www.vinarroku.cz
Pro příjem soutěžních vzorků jsou zřízena tato sběrná místa

Praha
Český archiv vín
Vrážská 73
153 00 Praha 5
tel./fax.: 257810685 – kontaktní osoba: Petr Vohánka
Email.: info@ceskyarchivvin.cz
Po-Pá od 9:00 do 16:00

Velké Bílovice
Vinařství Hrabal
Čejkovská 1509
691 02 Velké Bílovice
tel.:736489082 – kontaktní osoba: Stanislav Hrabal

Nový Šaldorf
Vinařství rodiny Špalkovy
671 81 Nový Šaldorf 143
tel.:606647811 – kontaktní osoba: Marek Špalek

Soutěžící poskytne bezplatně 6 lahví (o obsahu 0,75 l nebo speciální výběr 0,375 l) do vlastnictví organizátora soutěže pro potřebu senzorického posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků. Soutěžní vína dodá na adresu organizátora uvedenou v přihlášce, nebo na předem určená sběrná místa. Vína budou dodána v kartonu, který bude na boku označen štítkem na kterém
bude uvedeno: Označení soutěžní kategorie a název vína a vinaře/vinařství.

Za každý přihlášený vzorek bude pořadatelem účtován přihlašovateli účastnický poplatek 550 Kč bez DPH.