Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Vinařské Litoměřice 2024

22. ročník mezinárodní soutěže vín

Pořadatel: Ortopedické centrum s.r.o.

Uzávěrka přihlášek a dodání vzorků: nejpozději do 11. 3. 2024 do 15.00 hodin.
Soutěžní poplatek – 300,- Kč.

Výstava probíhá v sobotu 27. 4. 2024 v Domě kultury a v prostorách gotického hradu v Litoměřicích. Výstavě předchází soutěž, která proběhne ve dnech 20. 3. - 21. 3. 2024 v hotelu Koliba v Litoměřicích.

Vybírá se 6 lahví od vzorku. Vína v kategorii autentická jsou v letošním roce, jako vína kategorie
malých šarží osvobozena od poplatku a snížen počet lahví od vzorku na tři.

Přihlašovací poplatek je 300 Kč s DPH za přihlášený vzorek, autentická vína jsou od poplatku osvobozena.
Dle přihlášených vzorků bude vystavena a zaslána faktura každému výrobci.
Sběrná místa:

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
možnost zaslání vzorků prostřednictvím zásilkových a kurýrních služeb
Masarykova 94/209
40001 Ústí nad Labem
tel.: 739630748

EASYMED s.r.o.
Štěrboholská 1404/104
102 00 Praha 15-Hostivař
Kontaktní tel.: 777 593 946

Malý vinař - Ing. František Mádl
Sadová 1465
691 02 Velké Bílovice
Pracovní doba:Po - Pá - 9.00 - 18.00 Tel.:602 155 844

Vinařství Čech s.r.o.
69153, Tvrdonice
Pracovní doba: Po - Pá - 7.00 - 15.30
Tel: 739 631 375

Ladislav Pošík, Klášterní vinné sklepy Litoměřice
Velká Dominikánská 11
412 01 Litoměřice
Pracovní doba: Po - Pá - 8.00 - 14.00
Tel.: 416 732 829; 723 164 904

VÍNO - JANO s.r.o.
Vinohradnická 60
900 91, Limbach
Pracovní doba: Po - Pá - 9.00-16.00
Tel.: 00421 903 444 307
email:vinojano@stonline.sk

Zemědělské družstvo SEDLEC
691 21, Sedlec u Mikulova
Pracovní doba: Po - Pá - 8:00 - 15.00
Tel.: 777 719 117

Prodejna vín v Louckém klášteře
Loucká ulice
669 02, Znojmo
Pracovní doba: Po - Pá - 9.00 - 18.00
Tel. 515 267 237, 606 712 231

Vinařství Josef Dufek
Pod Sokolovnou 1185/17
696 04 Svatobořice-Mistřín
Tel.: 602 540 500,602 275 655

Vinařský dům Kopeček s.r.o.
Hodonínská 306,
696 03 Dubňany
Každý všední den od 8:00 do 17:00, so od 8:00 do 11:00
Tel 777 901711,
e-mail: zkopecek@vinarskydum.cz

Ředitel výstavy: MUDr. Pavel Kacerovský
Ředitel soutěže: Jiří Čábelka

(na základě Vaší on-line přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura za příslušný počet vzorků). Cena za jeden soutěžní vzorek je 300 Kč s DPH.

Součástí přihlášky je ke každému vínu:

Osvědčení o chemickém rozboru vína z příslušné laboratoře.

Rozhodnutí o zatřídění vína; v případě zemských vín doložení původu hroznů (výkupní lístek nebo

osvědčení o registraci vinice od ÚKZÚZ).

Žádáme o označení kartonu příjmovým číslem vzorku, dle online přihlášky.

Každý vzorek představuje 6 adjustovaných láhví. Vína v kategorii autentická jsou v letošním roce, jako vína nové kategorie malých šarží osvobozena od poplatku a snížen počet lahví od vzorku na tři. Kategorie Autentických vín se řídí kodexem Autentických vín.