Úvodní strana » Vinum Gradecense - Hradecký pohár vína 2018

Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Pro zadávání vín musíte být registrováni a přihlášeni. Máte-li již registraci, nemusíte se do jiných soutěží registrovat znovu, stačí se jen do systému přihlásit.

Vinum Gradecense - Hradecký pohár vína 2018

Pořadatel: Hradecký pohár vína, spolek se sídlem v Hradci Králové
Termín přihlášek a doručení vzorků: nejpozději do 27. srpna 2018 do 10h. Účastnit se mohou vína z České republiky i vína zahraniční, která splní podmínky statutu, stejně jako Národních standardů certifikovaných vín v ČR.Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejících předpisů Evropských společenství.
Více na webu soutěže: www.poharvina.cz a ve statutu soutěže.
Soutěžící poskytne bezplatně 6 lahví bez rozdílu objemu do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků.


SBĚRNÁ MÍSTA PRO VZORKY VÍN


VICOM s.r.o.
Přístav Holešovice východ
Jankovcova 6, Praha 7
tel.: 224 816 232 p. Novotný


Vinotéka Království vín
Karla IV. 614
500 02 Hradec Králové
tel.: 420 495 513 012

BS Vinařské potřeby
691 02 Velké Bílovice
tel.: +420 728 040 323

BS Vinařské potřeby Mikulov
K vápence 601
692 01 Mikulov
Tel.: +420 519 500 516

ZNOVÍN
prodejní místo v Louckém klášteře, Znojmo
tel.: 515 267 237, 606 707 626

Vinařství Plešingr,
Vinotéka Hodonín
Brněnská 12, 695 01 Hodonín tel. 604 227 746

Chateau Modra, a. s.
Dobrá 120, 900 01 Modra
Slovensko
Tel.: +421 336 472 375
Fax: +421 336 472 375

Vinotéka IN VINO s.r.o.
V Kopečku 163
500 03 Hradec Králové
Tel.: +420 495 512 726

Karton se soutěžními víny prosím zřetelně označte HPV 18. Soutěžní vína jsou osvobozena od poplatku.