Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Vinum Gradecense - Hradecký pohár vína 2023

17. ročník mezinárodní soutěže vína

Pořadatel: Hradecký pohár vína, spolek se sídlem v Hradci Králové

Termín přihlášek a doručení vzorků: nejpozději do 25. května 2023 do 16 hodin. Účastnit se mohou vína z České republiky i vína zahraniční, která splní podmínky statutu, stejně jako Národních standardů certifikovaných vín v ČR. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejících předpisů Evropských společenství.

Více na webu soutěže: www.poharvina.cz a ve statutu soutěže.
Termín přihlášek a doručení vzorků: nejpozději do 25. května 2023 do 16 hodin.

Soutěžící poskytne bezplatně 6 lahví bez rozdílu objemu do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků.

Vína jsou osvobozena od účastnického poplatku.

Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného zákona.

SBĚRNÁ MÍSTA PRO VZORKY VÍN
Vicom, s.r.o.
Přístav Holešovice východ
Jankovcova 6, Praha 7
Pracovní doba: Po-Pá 8.30 – 15h Tel.: +420 224 816 232
dvorakova@vicom-vino.cz

Prodejna vín v Louckém klášteře Znojmo
Prodejní doba: Po – Pá 9 - 18 hod Tel.: +420 515 267 237, +420 606 707 626 .
louka@znovin.cz

Vinotéka Království vín
třída Karla IV. 614
500 02 Hradec Králové, tel.: +420 777 669 574

BS Vinařské potřeby
691 02 Velké Bílovice
Odpovědná osoba – Ing. M. Vidlář, tel.: +420 728 040 323
Mgr. Renata Hlavačková
marketing@vinarskepotreby.cz

BS Vinařské potřeby
K vápence 601, 692 01 Mikulov
tel./fax: +420 519 500 516, +420 723 040 472
marketing@vinarskepotreby.cz

Vinařství Plešingr
Dubňany – Větrná
+420 604 227 746
objednavky@vinarstviplesingr.cz

Karton se soutěžními víny prosím zřetelně označte HPV 2023.