Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

Vinum Gradecense - Hradecký pohár vína 2024

18. ročník mezinárodní soutěže vína

Pořadatel: Hradecký pohár vína, spolek se sídlem v Hradci Králové

Termín přihlášek a doručení vzorků: nejpozději do 30. května 2024 do 16 hodin. Účastnit se mohou vína z České republiky i vína zahraniční, která splní podmínky statutu, stejně jako Národních standardů certifikovaných vín v ČR. Vína přihlášená do soutěže musí odpovídat zákonu o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a souvisejících předpisů Evropských společenství.

Více na webu soutěže: www.poharvina.cz a ve statutu soutěže.
Termín přihlášek a doručení vzorků: nejpozději do 30. května 2024 do 16 hodin.

Soutěžící poskytne bezplatně 6 lahví bez rozdílu objemu do vlastnictví organizátora soutěže pro potřeby senzorického posouzení a návaznou prezentaci soutěžních vzorků.

Vína jsou osvobozena od účastnického poplatku.

Každá láhev musí být soutěžícím označena podle platného zákona.

SBĚRNÁ MÍSTA PRO VZORKY VÍN

Vicom, s.r.o.
Přístav Holešovice východ
Jankovcova 6, Praha 7
Pracovní doba: Po-Pá 8.30 – 15h Tel.: +420 224 816 232

Prodejna vín v Louckém klášteře Znojmo
Prodejní doba: Po – Pá 9 - 18 hod Tel.: +420 515 267 237, +420 606 707 626 .
Prodejnalouka2@znovin.cz

Vinotéka Království vín
třída Karla IV. 614
500 02 Hradec Králové, tel.: +420 776 693 574

BS Vinařské potřeby
691 02 Velké Bílovice
Mgr. Renata Hlavačková, tel. 774 576 923
marketing@vinarskepotreby.cz

BS Vinařské potřeby
K vápence 601, 692 01 Mikulov
tel./fax: +420 519 500 516, +420 723 040 472
Mgr. Renata Hlavačková, tel. 774 576 923
marketing@vinarskepotreby.cz

Vinařský dům Kopeček, s.r.o.
Hodonínská 306
696 03 Dubňany
+420 777 901 761

Vinařství Rochůz
Pod Rochusem 1800
686 05 Uherské Hradiště
+420 724 762 404

Karton se soutěžními víny prosím zřetelně označte HPV 2024.