Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

VINUM JUVENALE 2020

Pořadatel: MIKA CZ s.r.o.

Uzávěrka přihlášek: do 22. dubna 2021. Již 23. ročník mezinárodní soutěže vín VINUM JUVENALE si vytyčuje cíl ohodnotit a ocenit nejlepší vína ze sklizně 2020.
• 21. a 22. dubna 2021 - SBĚR VZORKŮ
• 3. a 4. května 2021 – ODBORNÁ DEGUSTACE VZORKŮ (degustátoři se můžou přihlásit na ZDE )
• 27. května 2021 – SPOLEČENSKÝ VEČER a předání ocenění
Doručení vzorků

Vzorky musí být označeny i na kartonu etiketou vygenerovanou systémem ELWIS.
Jeden vzorek představuje
6 láhví o objemu 0,75 l
nebo 9 láhví o objemu 0,5 l nebo 0,375 l nebo 0,2 l

Soutěžní vzorky je nutno dodat na základě přihlášky v termínu:

21. a 22. dubna 2021 (středa a čtvrtek - vždy mezi 8 až 16 hodinou)
na adresu Svatoplukova 84, Brno-Židenice (bývalý areál Židenických kasáren).

Kontaktní osoba – Tomáš Čížek, tajemník soutěže, tel. 773 271 939

nebo poštou do 21. dubna 2021 na adresu MIKA CZ s.r.o., 683 51 Holubice.
K přihlášce musí být dodána kopie analytického rozboru všech vín, obsahující údaje minimálně o skutečném a celkovém alkoholu, obsahu cukru a obsahu kyselin.
K přihlášce musí být dodány také dokumenty prokazující původ vín; lze nahradit také vyplněním evidenčního čísla jakosti u příslušného vína.

Tyto dokumenty mohou být dodány také v elektronické podobě v systému ELWIS.
Přihlášku je ale potřeba vždy odevzdat vytištěnou a se správnými údaji.

Soutěžící je v případě ocenění (Šampion, vítěz odrůdy, zlatá a stříbrná medaile) povinen
dodat další balení 6 lahví 0,75 l (popř. 9 láhví x 0,5; 0,375; 0,2 l) oceněného vína. Za vzorek
obdrží VIP vstupenku na Společenský večer vinařů České republiky.

Přihlašovací poplatek

Na základě přihlášky bude zaslána faktura na reklamu a propagaci ve výši 600,- Kč bez DPH za
každý soutěžní vzorek. Pokud nebude faktura uhrazena do 7. května 2021, soutěžní vzorek
ztrácí nárok na umístění v soutěži a uvedení v katalogu.