Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

VINUM JUVENALE 2021

Pořadatel: MIKA CZ s.r.o.

Soutěž si vytyčuje cíl ohodnotit a ocenit nejlepší vína ze sklizně 2021.
Uzávěrka přihlášek: do 11. února 2022. Již 24. ročník mezinárodní soutěže vín VINUM JUVENALE si vytyčuje cíl ohodnotit a ocenit nejlepší vína ze sklizně 2021.
• 10. a 11. února 2022 - SBĚR VZORKŮ
• 21. a 22. února 2022 – ODBORNÁ DEGUSTACE VZORKŮ
• 10. března 2022 – SPOLEČENSKÝ VEČER a předání ocenění
Doručení vzorků

Vzorky musí být označeny i na kartonu etiketou vygenerovanou systémem ELWIS.
Jeden vzorek představuje
6 láhví o objemu 0,75 l
nebo 9 láhví o objemu 0,5 l nebo 0,375 l nebo 0,2 l

Soutěžní vzorky je nutno dodat na základě přihlášky v termínu:

10. a 11. února 2022( vždy mezi 8 až 16 hodinou) na adresu Svatoplukova 84, Brno-Židenice ( bývalý areál Židenických kasáren); Kontaktní osoba – Tomáš Čížek, tajemník soutěže, tel. 773 271 939

nebo poštou do 11. února 2022 na adresu MIKA CZ s.r.o., 683 51 Holubice 344.

K přihlášce musí být dodána kopie analytického rozboru všech vín, obsahující údaje minimálně o skutečném a celkovém alkoholu, obsahu cukru (glukóza + fruktóza) a celkovém obsahu kyselin.
K přihlášce musí být dodány také dokumenty prokazující původ vín; u zemských vín kopie registrace vinice (u vlastních hroznů) nebo kopie nákupního (pořizovacího) dokladu (evidenční lístek, dodací list atd.). U vín zatříděných jako „jakostní“, příp. „VOC“ kopie rozhodnutí o zatřídění; lze nahradit také vyplněním evidenčního čísla jakosti u příslušného vína.

Na základě přihlášky bude zaslána faktura na reklamu a propagaci ve výši 600,- Kč bez DPH za každý soutěžní vzorek.