Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

VINUM JUVENALE 2023

26. ročník mezinárodní soutěže mladých vín VINUM JUVENALE

Pořadatel: MIKA CZ s.r.o.

Již 26. ročník mezinárodní soutěže vín VINUM JUVENALE si vytyčuje cíl ohodnotit a ocenit nejlepší vína ze sklizně 2023.

Uzávěrka přihlášek: do 26. února 2024.

• 23. až 26. února 2024 – sběr vzorků
• 5. března 2024 – odborná degustace vzorků
• 14. března 2024 – společenský večer a předání ocenění

Účastníci soutěže obdrží za každé 3 přihlášené vzorky 1 vstupenku na společenský večer vinařů České republiky zdarma, maximálně však 8 vstupenek na 1 přihlášku.
Doručení vzorků

Vzorky musí být označeny i na kartonu etiketou vygenerovanou systémem ELWIS.
Jeden vzorek představuje
6 láhví o objemu 0,75 l
nebo 9 láhví o objemu 0,5 l nebo 0,375 l nebo 0,2 l

Soutěžní vzorky je nutno dodat na základě přihlášky v termínu:
· SBĚRNÉ MÍSTA – kontakt: T. Čížek - +420 773 271 939
· pátek 23. února 2024 – Velké Pavlovice (8 - 16 hod) - Tovární 509/3 areál bývalé „paprčkárny“
· neděle 25. února 2024 – Mutěnice (10 - 16 hod) - Nedělní 1006, Koláče Bolfíková
· pondělí 26. února 2024 – Velké Pavlovice (8 - 16 hod) - Tovární 509/3 areál bývalé „paprčkárny“

případně osobně nebo poštou do 23. února 2024 – MIKA CZ s.r.o., 683 51 Holubice 344 ; +420 603 435 748

K přihlášce musí být dodána kopie analytického rozboru všech vín, obsahující údaje minimálně o skutečném a celkovém alkoholu, obsahu cukru (glukóza + fruktóza) a celkovém obsahu kyselin.
K přihlášce musí být dodány také dokumenty prokazující původ vín; u zemských vín kopie registrace vinice (u vlastních hroznů) nebo kopie nákupního (pořizovacího) dokladu (evidenční lístek, dodací list atd.). U vín zatříděných jako „jakostní“, příp. „VOC“ kopie rozhodnutí o zatřídění; lze nahradit také vyplněním evidenčního čísla jakosti u příslušného vína.

Na základě přihlášky bude zaslána faktura na reklamu a propagaci ve výši 600,- Kč bez DPH za každý soutěžní vzorek.