Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

GRAND PRIX VINEX 2021

Mezinárodní soutěž vín / International wine competition

Pořadatel: Národní vinařské centrum, o.p.s. | www.grand-prix-vinex.cz

Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2021. Termín doručení vzorků: 20. a 21. 4. 2021. Akce 5 + 1 vzorek zdarma. Počet lahví od vzorku: 3.


GRAND PRIX VINEX je tradiční prestižní mezinárodní soutěž vín. Cílem 28. ročníku je na vysoké profesionální úrovni ohodnotit a ocenit nejlepší evropská a světová vína přítomná na trhu středoevropského regionu. Pro vítěze hlavních ocenění jsou připraveny prestižní ceny. Soutěž je organizována Národním vinařským centrem, o.p.s. ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno a Svazem vinařů České republiky. Do soutěže je možné přihlašovat všechna vína včetně ročníku 2020. Odborné hodnocení vín proběhne ve Valticích 28. až 30. 4. 2021.

Co Vám přinese ocenění v soutěži GRAND PRIX VINEX?
• Uvedení v katalogu (elektronická verze) a na webu soutěže. V katalogu budou prezentována pouze vína s hodnocením min. 80 bodů (event. vyšším bodovým limitem).
• Zvýšení prestiže a ceny Vašeho vína u obchodníků s vínem a vinařské veřejnosti.
• Možnost označit láhve příslušným oceněním a možnost reprodukce medaile či ocenění ve Vašich propagačních materiálech.
• Medializace ocenění u mediálních partnerů a v PR aktivitách souvisejících se soutěží.
• Výherci hlavních cen obdrží skleněné poháry dle návrhu Jiřího Mately, žáka světově uznávaného umělce Bořka Šípka.
• Výrobce vína s titulem "Champion" obdrží profesionální chladicí vinotéku od partnera soutěže, firmy THERMOTECHNIKA BOHEMIA (prozatím v jednání).
• Výrobce nejlépe hodnocené kolekce získá vysokotlaký čistič od partnera soutěže, firmy KÄRCHER.

Více o soutěži v přiložených souborech - připravujeme (statut a pozvánka v záložce "Ke stažení") a na webu soutěže (www.grand-prix-vinex.cz).
Pozn.: Veřejná část soutěže - ochutnávka vín v Brně - je prozatím v jednání. Bude upřesněno dle vývoje vládních opatření v souvislosti s Covid-19.
Termín pro osobní doručení vzorků: 20.-21. 4. 2021 v čase 9:00-15:00 hod.
Místo: Valtice, Centrum Excelence, Sobotní 1029 [ mapa ]

Kontakt na organizátora a adresa pro doručení vzorků poštou nebo kurýrem (nejpozději 21. 4. 2021):
Národní vinařské centrum, o.p.s.
Sobotní 1029, 691 42 VALTICE, Czech Republic
Tel.: (+420) 519 352 072
Mobil: (+420) 602 769 743 (Ing. Šárka Nádvorníková)

Jeden vzorek představuje:
• 3 plně adjustované láhve (0,75; 0,5; 0,375 nebo 0,2 l)
Všechny vzorky vín musí být plně adjustované tak, jak jsou uváděny do prodeje a musejí splňovat standardní legislativní podmínky zemí původu.

Spolu se vzorky vín doručí přihlašovatel:
• Přihlášku vytištěnou z přihlašovacího internetového systému a podepsanou kompetentní osobou za přihlašovatele
• Kopii chemického rozboru vína (pokud nebyla nahrána do přihláškového systému při registraci)
• V případě jakostních vín kopii zatřídění na SZPI (pokud nebylo vyplněno evidenční číslo jakosti v přihlášce). V případě zemských vín doklad o původu hroznů.

Přihlašovací poplatek:
750 Kč (620 Kč za každý vzorek plus DPH dle zákonných předpisů ČR)
Pro rok 2021 speciální akce na podporu vinařů – AKCE 5 + 1 ZDARMA. Za každých 5 přihlášených vín můžete přihlásit 1 vzorek zdarma bez přihlašovacího poplatku.
Přihlašovací poplatek bude zaplacen buď v hotovosti při předání vzorků nebo bankovním převodem na základě faktury, kterou zašle organizátor e-mailem dle podané přihlášky.


INSTRUKCE PRO PŘIHLAŠOVATELE ZE SLOVENSKA
Svozová místa
Svoz vzorků na Slovensku je zajištěn v Modre a v Hlohovci.

Stredná odborná škola vinársko–ovocinárska, Kostolná 3, Modra
kontakt: Jarmila Dudová, tel. 0905 777 089, 0915 142 777, dudova@mvc.sk, mvc@mvc.sk
termín: 19. 4. 2021 v čase 8:00-16:00 hod.

Vinařství Golguz, Dukelská 21, 920 14, Hlohovec
kontakt: Miloš Holík, +421 905 218 722, milos.holik@golguz.sk
termín: předběžně do 19. 4. 2021, dovoz jen po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě

Platební údaje pro přihlašovatele ze Slovenska:
Platba přihlašovacího poplatku až na základě faktury vystavené a dodané organizátorem soutěže - Národním vinařským centrem. Výše poplatku je 25 € / vzorek + DPH.
Pro rok 2021 speciální akce na podporu vinařů – AKCE 5 + 1 ZDARMA. Za každých 5 přihlášených vín můžete přihlásit 1 vzorek zdarma bez přihlašovacího poplatku.
Přihlašovatelé – plátci daně z přidané hodnoty ve své zemi – mají nárok na zaplacení poplatku osvobozeného od DPH v České republice. Podmínkou je vyplnění platného registračního čísla plátce DPH (VAT) v Evropské unii v on-line přihlášce.*** KAŽDÝ KARTON OZNAČTE, PROSÍM, AUTOMATICKY VYGENEROVANÝM ŠTÍTKEM S IDENTIFIKACÍ VZORKU, VIZ ODKAZ V PŘIHLÁŠCE. ***