Registrace vín do hodnocení, soutěží a prezentací

Vítejte v systému Národního vinařského centra pro registraci vín do soutěží, hodnocení a prezentací.

Systém umožňuje on-line přihlásit vaše víno do soutěží, hodnocení a prezentací pořádaných Národním vinařským centrem nebo jinými organizátory. Zde můžete přihlásit, odeslat nebo před odesláním opravit či vymazat jednotlivá vína.

OENOFORUM 2023

Czech International Wine Competition, OIV competition

Pořadatel: Svaz vinařů ČR | www.oenoforum.cz

Uzávěrka přihlášek a dodání vzorků: do 2. června 2023. Organizátor soutěže OENOFORUM 2023, Czech International Wine Competiton, Svaz vinařů České republiky, zve k účasti všechny výrobce vína na této výjimečné a historické události otevřené všem vínům ze všech zemí světa s doplněním o zvláštní cenu vínům z odrůd Sauvignon Blanc a Cabernet Sauvignon a nově odrůdám typickým pro ČR, a to Ryzlink vlašský a Pálava. Soutěži poskytla svůj patronát Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví OIV. OENOFORUM 2023 se koná ve dnech 16. – 17. června 2023 v Mikulově.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze vzorky, odpovídající přihlášce a kategoriím, vypsaným v příloze 2 tohoto statutu.
Soutěžící předá do vlastnictví pořadatele nejméně 4 lahve magnum, nebo 6 lahví objemu 0,75 litru, 0,70 litru, 0,5 litru nebo 0,375 litru, a to předáním či zcela vyplaceným doručením na adresu:
OENOFORUM 2023
Vinařský ráj, Prodejní sklad Čejkovice
(Farma pod Zámkem)
Čejkovice, 696 15
Kontakt: +420 777 286 654

Organizátor může zřídit i další sběrná místa pro předání vzorků. V takovém případě o jejich umístění a provozní době bude informovat na www.oenoforum.cz
U každého vzorku musí být přiložena kopie přihlášky, kopie laboratorní analýzy, dokládající pravdivost údajů přihlášky.

Uzávěrka příjmu vzorků je 26. května 2023. S ohledem na okolnosti ji však pořadatel může prodloužit; tuto změnu zveřejní na www.oenoforum.cz.
Vzorky, doručené po tomto datu, nemusejí být k soutěži připuštěny.
Pořadatel může vyloučit vzorky, které neodpovídají tomuto statutu, povaze a úrovni soutěže.